VOORBURG - De markt in arbodienstverlening floreert. Sinds vertonen arbodiensten en arbo-adviesbureaus een voortdurende groei. Zo ook in 2000. Vorig jaar is de omzet met 14 procent gestegen tot 789 miljoen euro (f 1,7 miljard). Daarnaast nam het aantal bezette arbeidsplaatsen toe met 11 procent tot ruim 9400.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek