DEN HAAG - Het aanstaande rookverbod in de horeca levert per saldo winst op. Dat blijkt uit een analyse die het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag heeft gepubliceerd.

Werkplekken moeten sinds 2004 rookvrij zijn om het personeel te beschermen tegen schadelijke effecten van passief roken, waaronder een verhoogde kans op longkanker en hart- en vaatziekten. De uitzondering die nu nog geldt voor de horeca, vervalt op 1 juli.

De CPB-onderzoekers hebben de maatregel beoordeeld vanuit economisch oogpunt. Daarnaast keken ze naar de effecten voor de volksgezondheid. "De baten van een rookverbod overtreffen de kosten", stellen Esther Mot en Marlon Spreen, de opstellers van de analyse.

"Dit komt vooral omdat er zoveel gezondheidswinst wordt geboekt. De kosten van het rookverbod hangen net als de baten voor een belangrijk deel samen met gezondheidswinst in de vorm van gewonnen levensjaren, namelijk hogere kosten voor aow en voor zorguitgaven in de extra levensjaren."

Passief meeroken

Horecamedewerkers leven langer dankzij het aanstaande rookverbod, omdat ze niet langer passief meeroken. De winst in levensjaren is het grootst voor werknemers van cafés en restaurants die zelf ook helemaal stoppen met roken. Een niet-rokende man leeft gemiddeld acht jaar langer dan een seksegenoot die wel regelmatig een sigaret of sigaar opsteekt. Niet-rokende vrouwen leven zes jaar langer dan vrouwen die wel roken.

De onderzoekers hebben de waarde van een extra levensjaar in volle gezondheid op 100.000 euro vastgesteld "omdat dit op grond van de literatuur, die overigens nogal wat variatie laat zien, een redelijke inschatting lijkt".

Spreen en Mot hebben ook analyses uitgevoerd met andere inschattingen van het aantal extra levensjaren en de waarde daarvan in euro's. "Bij al deze berekeningen zijn de baten van een rookverbod groter dan de kosten", aldus de onderzoekers.