AMSTERDAM - De Nederlandsche Bank (DNB) heeft haar prognoses voor 2002 verder naar beneden bijgesteld, zo blijkt uit het maandag vrijgegeven kwartaalbericht. De bank gaat voor volgend jaar uit van een economische groei van 0,8 procent, eenzelfde percentage als voor dit jaar. In de raming zijn de negatieve effecten van de aanslagen van de Verenigde Staten meegenomen.

In oktober nog zei DNB-president N. Wellink een groei te verwachten van ongeveer 1,5 procent. Ook het Centraal Planbureau gaat van dat groeicijfer uit. De Europese Centrale Bank hanteert een groei van 0,7 tot 1,7 procent voor de hele eurozone, de landen waar op 1 januari de euro wordt ingevoerd.

DNB denkt wel dat in de tweede helft van volgend jaar de economie aantrekt. Dat herstel kan ervoor zorgen dat het groeicijfer in 2003 zal uitkomen op circa 2 procent.

Het inflatiecijfer zal in januari al een duidelijke verbetering te zien geven. Het effect van de begin dit jaar doorgevoerde BTW-verhoging en ecotax is over een maand weg. Ook de verlaging van de motorrijtuigenbelasting zal de inflatie drukken, denkt de centrale bank. DNB denkt dat de gemiddelde inflatie in 2002 op 2,6 procent zal uitkomen. Ter vergelijking, in november bedroeg de inflatie 4,2 procent.

De huidige groeivertraging vloeit volgens DNB onder andere voort uit de haperende export. De afgelopen tien jaar is het aandeel van de wederuitvoer - goederen die worden geïmporteerd en vervolgens (vrijwel) onbewerkt worden uitgevoerd - gestegen van minder dan 20 procent tot boven de 40 procent. Deze stijging maskeert voor een belangrijk deel het marktaandeel dat Nederlandse exporteurs verliezen aan hun buitenlandse concurrenten.

Dat tereinverlies komt weer door de loonstijgingen van de afgelopen jaren, aldus de bank, zonder dat daar een hogere arbeidsproductiviteit tegenover is komen te staan. Afgaande op de huidige CAO-afspraken schat de centrale bank dat de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven ten opzichte van het buitenland de komende twee jaar verder zal verslechteren.

De economische teruggang leidt waarschijnlijk ook tot oplopende werkloosheid. Zeker na 11 september hebben veel bedrijven, zie KPN, personeel op straat gezet. De komende maanden zullen veel van hen een andere baan kunnen vinden, gezien het grote aantal vacatures. Maar in de loop van volgend jaar zal die buffer zijn opgesoupeerd.