DOORN - Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft de politievakbonden woensdag een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. Dat komt volledig overeen met het voorstel van bemiddelaar Doekle Terpstra. Tijdens een persconferentie in Doorn sprak de minister over het best denkbare compromis.

Ze biedt de politie een loonsverhoging van 3,5 procent per 1 februari 2008 en een verhoging van 3,3 procent per 1 januari 2009. Alle agenten tot en met schaal 9 krijgen bovendien in juli een eenmalig bedrag van 1200 euro bruto en nog eens 600 euro bruto in juli volgend jaar. Ongeveer 31.000 agenten komen hiervoor in aanmerking.

Kinderen

Politiemensen met studerende kinderen boven de achttien jaar kunnen in 2008 en 2009 een bijdrage van 69 euro bruto per maand krijgen per studerend kind, zo stelt Ter Horst voor. In 2010 worden de hoogte van de salarissen en de functiewaardering binnen de politie herzien.

Wat de minister betreft krijgt de nieuwe overeenkomst een looptijd van drie jaar. Haar oorspronkelijke bod ging uit van twee jaar.

Gelukkig

Ter Horst zei buitengewoon gelukkig te zijn met het resultaat van de bemiddeling door oud-vakbondsman Terpstra. "Maar we zijn er nog niet", zei de bewindsvrouw. Ze heeft er wel vertrouwen in.

Afgesproken is dat de vakbonden het eindbod aan hun achterban voorleggen. Eind deze maand laten ze weten hoe de leden erover denken.

Nieuwe cao

De bonden en de minister liggen al sinds begin december in de clinch over een nieuwe cao voor ongeveer 53.500 agenten. De vier vakbonden hebben de afgelopen twee dagen op een landgoed in Doorn onderhandeld met de verantwoordelijk topambtenaar van het ministerie. Dat gebeurde onder leiding van Terpstra, die door Ter Horst was gevraagd een uitweg te zoeken in het cao-conflict.

De minister wil verder in overleg met de bonden, ministeries, korpsbeheerders, hoofdcommissarissen, het Openbaar Ministerie en externe deskundigen komen tot een gezamenlijke visie op de ontwikkeling en maatschappelijke positie van de politie. In dat overleg moet ook worden gezocht naar mogelijkheden om "gebrek aan waardering en respect voor de politie weg te nemen".