DOORN - De politievakbonden hebben onderling overeenstemming over het resultaat dat zij willen bereiken met de cao-onderhandelingen.

Dat heeft NPB-voorzitter Hans van Duijn dinsdag even voor 18.00 uur gezegd tijdens een korte onderbreking van de cao-gesprekken op een landgoed in Doorn.

Tussen de afzonderlijke bonden bestaat geen verschil van mening, aldus de vakbondsvoorzitter. Bij het begin van de onderhandelingen met minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) in december lag de inzet van de twee grootste politiebonden nog flink uiteen.

Inzet

De ACP vroeg een loonsverhoging van 200 euro netto per maand voor alle politiemensen. De NPB vond dat een onredelijke eis.

De meningsverschillen waren dusdanig dat beide bonden aanvankelijk onafhankelijk actie voerden voor een betere arbeidsovereenkomst. Pas eind januari vond een eerste gezamenlijke landelijke staking plaats.

Onderhandelingen

De vakbonden onderhandelen sinds dinsdagochtend met topambtenaar Dick Schoof, bij Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de politie. Voormalig vakbondsman Doekle Terpstra, die als bemiddelaar is aangesteld, leidt de gesprekken.

De onderhandelaars hebben zich voorgenomen voor middernacht een oplossing te bereiken in het cao-conflict.