BRUSSEL - Minister Wouter Bos (Financiën) heeft dinsdag bij een EU-raad als enige tegen de Europese jaarrekening 2006 gestemd. Hij wil zo een signaal afgeven dat er meer controle nodig is op de uitgaven, die in 2006 106 miljard euro bedroegen.

Aanleiding is dat de Europese Rekenkamer al dertien jaar achtereen geen goedkeurende verklaring afgeeft voor de jaarrekening, omdat EU-landen te veel uitgaven niet kunnen verantwoorden.

Bos kreeg wel steun van collega's uit Zweden, Denemarken en huidig EU-voorzitter Slovenië. Maar die gingen niet zover om tegen te stemmen. De Nederlandse tegenstem heeft geen praktische gevolgen.

Kritiek

Bos heeft vooral kritiek op andere lidstaten die weigeren om verantwoording af te leggen over de besteding van EU-gelden die binnenkomen in de lidstaten. "De Europese rekenkamer kan over 4 miljard euro geen verantwoording afleggen. Als ik met deze cijfers in mijn eigen parlement zou aankomen, zou ik worden weggestuurd," zei Bos.

Controle

Nederland controleert zelf wel veel EU-uitgaven. Zo stelt de minister zich verantwoordelijk voor de juistheid van de Europese landbouwsubsidies in Nederland. De minister erkent dat Nederland ook zijn eigen kwetsbaarheid laat zien als het alle cijfers op tafel legt, maar vindt de voordelen opwegen tegen de nadelen. Andere landen zouden hetzelfde moeten doen. Bos: "Mijn toorn richt zich op de gebrekkige bereidheid van andere lidstaten om betere verantwoording af te leggen over hoe we met Europees geld omgaan."

Steun

De tegenstem van Bos krijgt steun uit de Tweede Kamer en het Europees Parlement. "Deze zaak sleept al veel te lang zonder oplossing", stelde de liberale fractieleider Graham Watson in het Europees Parlement. "Lidstaten moeten goede controlesystemen opzetten."

Europarlementslid Jan Mulder (VVD) zag dat er bij de regiosubsidies een foutenmarge van 12 procent is, ofwel 4 miljard euro. Mulder vindt het "hoog tijd dat de ministers van Financiën doorbijten". "Ze moeten de fouten aanpakken en de boel niet steeds doorschuiven."