DUSSELDORF - Nederland kende vorig jaar een van de scherpste afnames van het aantal bedrijfsfaillissementen van de hele Europese Unie. In totaal gingen 4710 bedrijven over de kop, een daling van 20,7 procent.

Het aantal bedrijfsfaillissementen in Nederland staat daarmee op het laagste niveau in zes jaar. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Duitse bedrijfsonderzoeker Creditreform.

Alleen in Italië nam het aantal bedrijfsfaillissementen vorig jaar verhoudingsgewijs scherper af, met 38,7 procent tot 5410 faillissementen.

Aanpassingen

Die sterke daling heeft ook te maken met aanpassingen aan de Italiaanse faillissementswetgeving. Duitsland neemt de derde plaats in met een afname van 10,4 procent tot 27.490 failliete ondernemingen.

In de hele EU (plus Zwitserland en Noorwegen) daalde het aantal bedrijfsfaillissementen met 5 procent tot 129.822. In 2006 was dat nog een daling met 12,3 procent.

Surseance

Het aantal landen waarin het aantal faillissementen toenam, verdubbelde vorig jaar tot zes. In Denemarken nam het aantal bedrijven dat surseance moest aanvragen met bijna 21 procent toe tot 2400 en Luxemburg met 7,3 procent tot 680.

In de Verenigde Staten vroegen in 2007 in totaal 18.500 bedrijven uitstel van betaling aan. Dat is een afname van 6,1 procent vergeleken met een jaar eerder.

Personen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde vorige week dat het aantal faillissementen van personen en bedrijven in Nederland vorig jaar met 13 procent is gedaald naar iets minder dan achtduizend.

Exclusief eenmanszaken gingen minder dan 3500 bedrijven over de kop, een daling met 15 procent vergeleken met 2006. Het aantal bedrijfsfaillissementen in Nederland laat al drie jaar een dalende lijn zien.