UTRECHT - Extra accijns op ongezonde levensmiddelen als drank, tabak en snacks, is een goede methode om consumenten gezonder te laten eten.

Dat is een van de ideeën van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) om mensen meer verantwoordelijk te maken voor hun eigen gezondheid.

De raad heeft de voorstellen dinsdag gepresenteerd in de publicatie 'Goed patiëntschap'. Het gaat de RVZ er vooral om dat patiënten beter gaan meewerken aan hun behandeling en zij zich meer gaan inzetten voor hun eigen gezondheid.

IVF-behandelingen

De RVZ bepleit verruiming van de mogelijkheid de behandeling terug te schroeven als de patiënt willens en wetens niet volledig meewerkt. Een vrouw zou minder ivf-behandelingen kunnen krijgen als ze niet stopt met roken, wat de kans op een succesvolle behandeling verkleint.

Volledig stopzetten van de zorg heeft niet zoveel zin, omdat dit de patiënt ertoe zou kunnen aanzetten zijn ongewenste gedrag te verzwijgen.

Fatsoenlijk

Wel mag een arts volgens de raad afzien van verdere hulp als de patiënt zich niet fatsoenlijk gedraagt. Nu geldt dat al voor agressieve patiënten, maar dit zou ook op kunnen gaan voor mensen die te nadrukkelijk een bepaalde behandeling claimen of zich anderszins onfatsoenlijk gedragen.

Bij stopzetting van de hulp moet de arts er wel voor zorgen dat de patiënt ergens anders terecht kan.