RIJSWIJK - Tien procent van de werknemers deed in 2007 mee aan de levensloopregeling. Dat is iets meer dan in 2006, toen 7 procent van de werknemers gebruikmaakte van de regeling om te sparen voor vrije tijd.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) dat het blad Verzekerd! maandag heeft gepubliceerd.

In 2006 gaf 5 procent van de ondervraagden nog aan een jaar later wellicht wel deel te gaan nemen, dat aantal is niet gehaald. Nu zegt 2 procent van de ondervraagden te overwegen dit jaar in te stappen.

"Als het meezit, doet dit jaar dus 12 procent mee, dat is nog steeds erg weinig", zegt een woordvoerder van het CVS. Daarbij gebruikt de kleine groep deelnemers de levensloop niet waarvoor die bedoeld is, er even tussenuit gedurende de loopbaan, maar wordt die voornamelijk gebruikt om vroeger met pensioen te kunnen. 63 Procent van de deelnemers geeft aan daarom mee te doen.

Spaarloonregeling

Vooral de nog steeds bestaande spaarloonregeling zit de populariteit van de levensloop in de weg. Van de ondervraagde werknemers gaf 30 procent aan niet mee te doen met de levensloop omdat ze al deelnemen aan een spaarloonregeling.

Een kwart geeft aan niet mee te doen omdat ze bang zijn dat de levensloop niet blijft bestaan. Bijna de helft is "gewoon niet geïnteresseerd".

Veelverdieners

Ook lijkt de levensloop nog steeds iets voor mensen die veel verdienen. Onder veelverdieners ligt het percentage deelnemers twee keer zo hoog als onder mensen die minder dan de helft van het modale inkomen verdienen. De levensloop is het populairst in de leeftijdsgroep van 30 jaar tot 49 jaar.