ASSEN - Minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) spoort het bedrijfsleven aan om meer te investeren in ontwikkelingslanden. Nederland heeft daartoe tal van regelingen en mogelijkheden ontworpen, die de ondernemingen daarin financieel en organisatorisch steunen.

Dat zei Koenders maandag op een bijeenkomst in Assen van de VNO-NCW Noord. Hij benadrukte dat de private sector de motor is voor de economische ontwikkeling. Het zal leiden tot werkgelegenheid onder de lokale bevolking zodat de armoede snel kan afnemen.

Volgens hem zijn er grote kansen voor ondernemers en loont het vaak de moeite om de risico's ter plekke te nemen.