AMSTERDAM - Ondernemingen in Nederland met twintig tot vijfhonderd werknemers zijn een stuk somberder geworden over de economische vooruitzichten voor de komende twaalf maanden. Directeuren zijn pessimistisch over de werkgelegenheid en omzet van hun bedrijven en zien geen verdere groei van de investeringen.

Dit blijkt uit een enquête onder vierhonderd algemeen directeuren die onderzoeksbureau Motivaction dinsdag heeft gepubliceerd.

Het percentage ondernemers dat verwacht dat hun orders zullen toenemen, is tot 35 gedaald. In september verwachtte nog 43 procent van de ondernemers een verbetering van de orderpositie voor de komende twaalf maanden. Het percentage ondernemers dat een verslechtering van de orderpositie verwacht, is gestegen van 14 naar 20.

De verwachtingen over de winstgevendheid vertonen dezelfde trend. Het aantal ondernemers dat meer winst denkt te gaan maken, is gedaald van 39 tot 33 procent. Het aantal directeuren dat een lagere winst verwacht, is gestegen van 18 naar 25 procent.

De directeuren zijn ook pessimistisch gestemd over hun investeringen. Ze denken dat die niet zullen toenemen in de komende twaalf maanden. A. Barens van het economisch bureau van F. van Lanschot Bankiers: "Met name de geringe investeringsbereidheid is zorgwekkend, aangezien investeringen een belangrijke pijler moeten vormen voor een economisch herstel."

Verder is het aantal ondernemers dat een toename van het personeelsbestand verwacht even groot als het aantal dat minder personeel denkt nodig te hebben, namelijk 24 procent.

Op basis van de verwachtingen berekent Stichting TrendMeter tweemaal per jaar de zogenoemde TrendMeter Index over het verwachte ondernemingsklimaat voor middelgrote bedrijven. Het ondernemingsklimaat is sinds de herfst verslechterd tot 6 punten vergeleken met 17 punten in september. Dat is het laagste niveau sinds de aanvang van het TrendMeter-onderzoek in 1994.

Overigens ziet 80 procent van de directeuren de slechte economische situatie als een kans en een uitdaging.