AMSTERDAM - De topsalarissen blijven door de voortgaande globalisering de komende jarendoorstijgen. Dit zegt professor Sytse Douma dinsdag in Trouw.

In de Jaarverslagen over 2002 is voor het eerst verplicht openheid gegeven overde beloning van de topmannen in het bedrijfsleven. Volgens de hoogleraar van deuniversiteit van Tilburg moet de beloning van Nederlandse bestuurders welomhoog naarmate zij meer goedbetaalde buitenlandse bestuurders naast zichkrijgen.

Vorig jaar waren de Nederlanders nog net in de meerderheid in de bestuursradenvan de 25 grootste ondernemingen die aan de Amsterdamse beurs zijn genoteerd.Van de 115 toplieden waren er 62 Nederlands. Volgens Douma komen er in detoekomst nog veel meer buitenlandse topbestuurders naar Nederland.