DELFT - Als de economische groei ten gevolge van de Amerikaanse kredietcrisis blijft steken op 1,5 procent, komt de banengroei in het midden-en kleinbedrijf volledig tot stilstand. Het wordt dan onmogelijk 200.000 banen extra te scheppen zoals het kabinet wil.

Dat zei voorzitter Loek Hermans van werkgeversorganisatie MKB-Nederland maandag. "Voordat wij over een half jaar het verwijt krijgen dat wij niets doen, wil ik nu alvast waarschuwen'', aldus Hermans, die vindt dat het kabinet laks reageert.

Wouter Bos

Hij heeft zich gestoord aan uitlatingen van minister Wouter Bos van Financiën dat de Nederlandse economie wel tegen een stootje kan. "Met lui achterover leunen, kom je er niet.''

Het kabinet moet nu maatregelen nemen om de economische groei te stimuleren, aldus Hermans. Een daarvan moet zijn uitstel van de verhoging van de btw in 2009. Een verhoging zet juist een rem op de economie en is.

Economische groei

Het kabinet gaat uit van een economische groei van 2,5 procent. Het midden- en kleinbedrijf zal dan met 3 procent groeien en dan komen er 40.000 banen bij, voorspelt het onderzoeksbureau EIM.

Maar als de economische groei blijft steken op 1,5 procent, zoals president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank vreest, dan komt er geen enkele baan bij, aldus EIM.

Voor de mkb-ondernemer blijft ook in dit scenario 2008 een goed jaar en blijft de winst op peil. De prijs van minder economische groei, is minder vaste banen.

Vertrouwen

Ondernemers hebben wel vertrouwen in hun eigen bedrijf, maar niet in de Nederlandse economie, blijkt uit een peiling van EIM. Slechts 38 procent is positief over de economie in het algemeen. Zij zijn optimistisch over de eigen positie omdat hun orderportefeuilles goed zijn gevuld en de winstgevendheid is toegenomen, blijkt uit de peiling.

Investeringen

Gaat het economisch minder, dan zetten ondernemers doorgaans het eerst het mes in investeringen. Nu doen zij dat in vacatures. De hoge loonkosten spelen daarin mee, aldus Hermans.

Hij pleitte opnieuw voor een loonsomheffing voor kleine bedrijven. Dat scheelt 800.000 euro aan lasten omdat de loonadministratie een stuk eenvoudiger wordt. ''En dat kost het Rijk niets.''