VOORBURG - De waterschappen verwachten in 2008 ruim 2 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,2 procent meer dan een jaar eerder. Net als in 2007 is dit een geringe toename, vergeleken met de stijgingen in de periode 1999-2006.

Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekend.

De begrote opbrengst van de waterschapsomslagen bedraagt 0,8 miljard euro. Dit is 2,4 procent meer dan vorig jaar. Vooral de eigenaren van woningen en bedrijfsgebouwen betalen dit jaar meer, 4,9 procent.

De hoogte van deze omslag is mede afhankelijk van de waarde van hun onroerend goed. Deze waarde is door hertaxatie flink toegenomen, met 7,6 procent. Veel waterschappen kwamen de eigenaren echter tegemoet met een tariefverlaging.

Omslag

Ook de heffing voor de inwoners in het gebied van het waterschap stijgt (2,7 procent), de zogenoemde opbrengst van de omslag 'ingezetenen'. Dit komt voornamelijk door tariefsverhogingen.

De waterschappen verwachten daarentegen minder inkomsten uit de onbebouwde gebieden. De heffing voor de eigenaren van onbebouwde grond, zoals van boeren, brengt 4,6 procent minder op. Dit komt doordat het aantal onbebouwde hectares daalt. Daarnaast leggen de waterschappen de lasten steeds meer neer bij de bebouwde eigendommen en de ingezetenen.

Zuiver

Deze twee groepen hebben vergeleken met de onbebouwde gebieden een steeds groter belang bij het werk van het waterschap.

De waterschappen verwachten uit de verontreinigingsheffing een opbrengst van 1,2 miljard euro. Dit is 2,0 procent meer dan in 2007. Bijna driekwart van de heffing wordt opgebracht door huishoudens. Die betalen dit jaar 2,3 procent meer voor schoon en zuiver water, terwijl de lasten van bedrijven met 1,4 procent toenemen.

Bedrijven betalen de laatste jaren een steeds kleiner deel van de verontreinigingsheffing omdat zij zelf steeds meer voorzieningen treffen om de lozing van vervuild afvalwater te verminderen.

Kwaliteit

De waterschappen leggen voor het bekostigen van hun uitgaven twee typen heffing op. De opbrengsten van de zogenoemde waterschapsomslagen worden gebruikt voor het onderhoud van de dijken en het regelen van het waterpeil.

De opbrengsten van de verontreiningsheffing dienen voor de kosten die waterschappen maken voor de zorg van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de zuivering van het afvalwater.