DEN HAAG - Notarissen pleiten ervoor dat mensen hun hypotheek sneller aflossen om problemen te voorkomen. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) roept de informateurs op om aan te sturen op een nieuwe belastingregel in het regeerakkoord die het aflossen aantrekkelijker maakt.

"Mensen zitten met grote schulden, terwijl de huizenprijzen teruglopen", aldus KNB-voorzitter D. Plaggemars maandag. Dat kan tot een restschuld leiden bij verkoop van een huis. Deze dreiging van financiële nood is groter geworden nu het minder gaat met de economie en er veel banen worden geschrapt.

De KNB is verontrust over de snelle stijging van het aantal hypotheken waarin geen verplichting tot aflossing is opgenomen. Ook wordt het geld dat een woning bij verkoop oplevert lang niet altijd volledig in een nieuw huis gestopt. Daartoe wordt een hogere hypotheek op de nieuwe aankoop genomen. "Als je het vrijgekomen geld in een potje stopt of in een nieuwe keuken steekt, is er niets aan de hand", aldus de KNB-voorzitter. "Maar mensen gebruiken het om te consumeren en dat is riskant."

"Er zijn te weinig prikkels om je hypotheek af te lossen. Enig vet op de botten hebben, is een oude wijsheid die juist nu opgaat", aldus de KNB-voorzitter. Hij verwees naar de jaren tachtig, toen tijdens de recessie veel huizenbezitters gedwongen waren een verkoopbord achter het raam te hangen. De opbrengst van het huis bleek destijds vaak onvoldoende om de hypotheek af te lossen.

De KNB doet geen concreet voorstel voor een regeling die huizenbezitters aanspoort om hun lening terug te betalen.