DEN HAAG - Met een reeks proeven wil staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs voorkomen dat basisscholen in gemengde wijken te wit of te zwart worden. Zo kunnen scholen quota vaststellen of met vaste momenten komen waarop ouders hun kind aanmelden.

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de experimenten, waarvoor de komende drie jaar een budget van 4 miljoen euro beschikbaar komt. De proeven gaan lopen in de vier grote steden en in Nijmegen, Eindhoven en Deventer.

In veel scholen in woonwijken waar zowel allochtonen als autochtonen wonen, vormen de klaslokalen geen afspiegeling van de buurt. Omdat autochtone ouders hun kind liever naar een witte school buiten hun eigen wijk sturen, worden scholen in de wijk zwart.

Geboorte

Om een plaats op een witte school te verzekeren, melden autochtone ouders hun kind vaak al bij de geboorte daar aan. Allochtone ouders denken hier vaak niet aan. Door een vast moment van aanmelding te kiezen, valt dit voordeel voor blanke ouders weg.

Scholen mogen verder een maximum stellen aan bepaalde groepen leerlingen. Zo kunnen te witte scholen kinderen van rijke ouders weigeren en hebben te zwarte scholen de mogelijkheid om leerlingen met een mindere sociaal-economische achtergrond geen plek te geven.

Voorlichting

Daarnaast worden eigen initiatieven van ouders ondersteund en krijgen zij betere voorlichting. Met de proeven voor gemengde scholen moet de verstandhouding tussen verschillende bevolkingsgroepen verbeteren.

Ook moeten allochtone kinderen met een taalachterstand zich op die manier beter kunnen optrekken aan hun klasgenoten.