VOORBURG - Het aantal faillissementen is vorig jaar gedaald. In totaal gingen iets minder dan achtduizend bedrijven en mensen bankroet.

Dat is een daling met 13 procent ten opzichte van 2006. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Volgens het CBS zorgt de economische groei van de afgelopen jaren ervoor dat het aantal faillissementen afneemt.Ook in 2006 was sprake van een sterke daling, toen met 9 procent.

Horeca

Er gingen vorig jaar vooral veel minder bedrijven op de fles. Exclusief eenmanszaken waren dat er minder dan 3500, een daling met 15 procent ten opzichte van 2006 en het laagste aantal sinds 2001. Het aantal failliete bedrijven daalt nu al drie jaar.

De daling in 2007 betrof alle bedrijfstakken, maar de horeca sprong eruit met 43 procent minder faillissementen in vergelijking met het voorgaande jaar. Het CBS tekent hierbij aan dat deze sector tot 2005 aanzienlijk slechter presteerde dan andere bedrijfstakken.

Bankroet

Het aantal mensen dat vorig jaar kopje onderging kwam uit op bijna 4400 (inclusief vennoten en eenmanszaken). Dat is een daling met 12 procent ten opzichte van 2006.

De afname van het aantal bankroete personen heeft zich later ingezet dan bij bedrijven. In 2006 gingen er bijna net zoveel mensen failliet als in 2005, terwijl het aantal failliete bedrijven toen al fors afnam.