DEN HAAG - De overheid gaat op zoek naar misstanden in de taxibranche. Overheidsdiensten als Belastingdienst en Inspectie Verkeer en Waterstaat richten zich op de onderkant van de branche, een groep van ongeveer duizend bedrijven waar mogelijk wat mis is.

Uit een steekproef is gebleken dat bijna 45 procent van die ondernemers het niet zo nauw neemt met het bijhouden van administratie en het afdragen van belastingen.

De overheidsdiensten nemen de komende tijd de voornamelijk kleine taxibedrijfjes onder de loep. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een naheffing of boete verwachten. Zwartwerkers die ook een uitkering hebben ontvangen, moeten het onterecht ontvangen uitkeringsgeld terugbetalen.

De koepelorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer en het Sociaal Fonds Taxi zijn vooraf geïnformeerd over de controles.