DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft donderdag geschrokken gereageerd op een rapport van de Algemene Rekenkamer waaruit blijkt dat Nederland een miljoenenstrop boven het hoofd hangt door de verkeerde besteding van EU-gelden.

Ook het dubbel declareren van btw voor EU-projecten kan Nederland geld gaan kosten.

Opheldering

De Kamer vroeg donderdag opheldering aan minister Wouter Bos van Financiën. De minister beloofde de zaak nader uit te zoeken en de Kamer schriftelijk te informeren. Hij kon nog niet zeggen welke bedragen in het geding zijn.

Tekortkomingen

Volgens het EU-trendrapport 2008 van de Rekenkamer vertoonde de besteding van EU-gelden voor regio's de afgelopen jaren ernstige tekortkomingen.

Het gaat vooral om het niet volgens de EU-regels aanbesteden van wegen en andere infrastructurele projecten, om het declareren van niet-subsidiabele kosten en het ontbreken van documenten.

Fouten

De fouten deden zich voor in de periode 2000-2006. Na controles door Brussel heeft het ministerie van Economische Zaken een actieplan in gang gezet om de problemen op te lossen, maar volgens de Rekenkamer loopt dit achter op de planning.

BTW

Ook heeft een aantal gemeenten en provincies van 2003 tot 2007 waarschijnlijk ten onrechte btw voor EU-projecten dubbel gedeclareerd, zowel bij het btw-compensatiefonds als bij de EU.

Nederland verschilde met Brussel van mening over de vraag of dit was toegestaan. Vorig jaar heeft het ministerie van Financiën echter besloten de declaraties vooralsnog stop te zetten.

discussie

Hoewel de discussie met Brussel nog niet is afgerond, verwacht de Rekenkamer dat ook deze 'btw-kwestie' financiële gevolgen heeft. Het ministerie van Financiën heeft zich garant gesteld voor de dubbele declaraties, zodat het rijk voor de schadepost opdraait.

Rechtmatigheid

Volgens het EU-trendrapport van de Rekenkamer is de rechtmatigheid van de besteding van EU-gelden in de lidstaten in 2006 niet of nauwelijks verbeterd. De Rekenkamer prijst Nederland omdat dat in 2007 een 'lidstaatverklaring' heeft afgegeven over de manier waarop het zijn eigen EU-fondsen heeft gecontroleerd. Nederland is het eerste EU-land dat met zo'n verklaring komt.