DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil opheldering over de inzet van het kabinet om meer vrouwelijke topambtenaren aan te trekken.

Vorig jaar zijn volgens het kenniscentrum voor emancipatie E-Quality alleen mannen benoemd tot secretaris-generaal, terwijl het doel is dat in 2011 een kwart van de topambtenaren vrouw is.

GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent heeft donderdag schriftelijke vragen gesteld aan verantwoordelijk minister Ronald Plasterk (Onderwijs), verantwoordelijk voor emancipatiebeleid en minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken). GroenLinks wordt daarbij gesteund door zowel regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie als oppositiepartijen VVD en D66.

Ministeries

Volgens E-Quality zijn op dit moment alle veertien secretarissen-generaal man en wijst alles erop dat de benoeming van de hoogste ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken weer een man wordt. Volgens de Kamer moet het kabinet "als een helleveeg tekeergaan" om het doel van een kwart vrouwelijke topambtenaren nog te halen in 2011.

De volgende secretarissen-generaal dienen volgens Van Gent vrouw te zijn. Volgens haar is het ongeloofwaardig om te veronderstellen dat het ontbreekt aan vrouwelijk toptalent.