HILVERSUM - Via een renteloze lening van in totaal 750 miljoen euro dragen alle woningcorporaties in Nederland de komende tien jaar bij aan het opknappen van de door het kabinet aangewezen probleemwijken.

De woningcorporaties verenigd in Aedes hebben dat besloten, zo maakte voorzitter Willem van Leeuwen donderdag tijdens een persconferentie in Hilversum bekend.

Aedes richt een fonds op waarin alle corporaties buiten de probleemwijken tezamen 1,5 miljard euro beschikbaar stellen.

Renteloos

De sociale huisvesters in de veertig probleemwijken kunnen daar over een periode van tien jaar renteloos uit lenen. Dat moet deze corporaties een voordeel van 750 miljoen euro opleveren. Voor de renteloze lening moeten zij wel sociale huurwoningen in onderpand geven.

De 750 miljoen euro dient als steuntje in de rug voor de woningcorporaties met sociale huurwoningen in de veertig probleemwijken.

Investeren

In totaal moeten deze corporaties de komende tien jaar 2,5 miljard euro in de buurten investeren, zo kwamen Aedes en minister Ella Vogelaar voor Wijken in september na moeizaam overleg overeen.

Aedes deed twee keer eerder een voorstel voor het steunfonds. Beide keren verwierp Vogelaar de opzet omdat uit doorrekening bleek dat de miljoenen aan steun niet behaald zou worden. De minister laat weten dat zij het nieuwe voorstel van Aedes op dit moment bestudeert.

Heffing

Van Leeuwen van Aedes heeft er in ieder geval vertrouwen in. Hij denkt dat met zijn plan de dreiging van een heffing van 750 miljoen van de baan is. Overigens stelt hij dat de corporaties in de probleemwijken er financieel even goed bij zitten als woningbouwverenigingen in betere buurten.

Volgens Van Leeuwen is met het voorstel voor het steunfonds de financiering van de wijkaanpak rond. In 36 van de veertig probleemwijken staan de lokale corporaties op het punt met de plaatselijke gemeeten overeenstemming over de investeringen te bereiken, stelt hij.

Onrechtvaardig

Dat wil niet zeggen dat alles koek en ei is tussen Aedes en Vogelaar. Van Leeuwen noemt het nog steeds "absoluut onrechtvaardig" dat het kabinet winstbelasting gaat innen bij de corporaties. Ook vindt hij dat Vogelaar zich te veel bemoeit met de afspraken die woningcorporaties in probleemwijken moeten maken met wethouders in die steden.

Het gaat daarbij om de vraag of investeringen die de lokale partijen al voor het akkoord tussen Aedes en Vogelaar overeen waren gekomen, mogen meetellen in de totale toezegging van de corporaties van 2,5 miljard.

Kabinet

Van Leeuwen trekt verder een overzicht in twijfel dat Vogelaar begin deze maand heeft opgesteld over de totale investeringen die het kabinet doet in de buurten.

Volgens hem suggereert Vogelaar bijvoorbeeld ten onrechte dat het extra geld voor de inburgering volledig naar deze wijken vloeit. "Ik heb de indruk dat zij minder zeggenschap heeft over die gelden dan dat de indruk uit de brief van 1 februari is", aldus Van Leeuwen.