DEN HAAG - Nederland is doorgeschoten in procedures voor het nemen van besluiten. Daardoor duurt het te lang voor veranderingen tot stand komen.

"We moeten onze besluitvorming redden uit de greep van de verstarring." Premier Jan Peter Balkenende heeft dat donderdag gezegd tijdens het jaarcongres van VNO-NCW.

Lef

Balkenende wil dat Nederland in 2020 bij de meest dynamische en concurrerende landen ter wereld hoort. Dat lukt alleen als het beschikt over het vermogen tot verandering. "Er is lef nodig", aldus de premier.

Hij pleitte vooral voor meer tempo bij infrastructurele projecten, zoals de aanleg van nieuwe wegen. "We hebben de neiging eindeloos varianten te blijven bedenken en bezig te blijven met onderzoeken, studies en onderlinge schermutselingen. Het betere wordt zo de vijand van het goede."

Tempo

Tempo en kwaliteit zijn geen tegenpolen, betoogde Balkenende. "Integendeel: tempo is een aspect van kwaliteit. Nederland uit de kramp, dat is onze opdracht richting 2020."

Naast meer tempo bij het nemen van besluiten is ook een innovatieve mentaliteit belangrijk, zei de premier. "We moeten een omslag van denken maken. Innovatie is niet 'punt 4 op de agenda'. Innovatie is een manier van denken en werken. Een stijl van leven."

Groene mentaliteit

Ook een "groene mentaliteit" is volgens Balkenende essentieel. Wat hem betreft is Nederland in 2020 "het eerste afvalloze land ter wereld", een land waar niets meer verspild wordt.

Volgens de premier is dat zeker haalbaar. "Nederland loopt voorop in hergebruik. Aan 80 procent van ons afval geven we een nuttige bestemming."

Energieverbruik

Balkenende wil verder dat in 2020 alle kantoren in Nederland een minimaal energiegebruik hebben. Als dat lukt in de tuinbouwsector met duurzame kassen, moet het zeker ook in de zakelijke dienstverlening kunnen, verwacht hij.

De premier wil daarnaast dat bedrijven een verantwoordelijke mentaliteit ontwikkelen. "Niet alleen kijken naar de winst op korte termijn, ook kijken naar de langere termijn en naar de sociale gevolgen van activiteiten. Nationaal en internationaal."

Balkenende prees in dit verband de betrokkenheid van bedrijven als TNT en DSM bij het World Food Programme van de Verenigde Naties.