DEN HAAG - Bijna drie op de tien 45-plussers dachten vorig jaar nog eerder te kunnen stoppen met werken dan de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar.

Dat is een behoorlijke daling ten opzichte van twee jaar eerder. In 2005 oriënteerde zich nog 45 procent van deze werkenden op een vervroegd pensioen.

Onderzoek

Dat blijkt uit het onderzoek 'Werkt grijs door?' dat minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Volgens hem is er sprake van een positieve ontwikkeling in de manier waarop werkgevers en werknemers aankijken tegen langer doorwerken, maar is een verdere cultuuromslag nog wel nodig om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen.

Donner

Zo wees Donner tijdens een Kamerdebat over het ouderenbeleid op het gevaar van allerlei ontziemaatregelen. Volgens hem zorgen speciale regelingen, zoals extra verlof en hogere ontslagvergoedingen, ervoor dat ouderen door werkgevers als te duur worden ervaren.

De regiegroep GrijsWerkt, die donderdag met een laatste advies aan het kabinet kwam, en VVD-Kamerlid Stef Blok riepen ook op om speciale ontzieregelingen voor ouderen te verbieden.

Maar de CDA-bewindsman wil eerst werkgevers en vakbonden de kans geven om afspraken hierover aan te passen in cao's.

Verlof

SP-Kamerlid Agnes Kant en haar collega Ineke van Gent van GroenLinks pleitten juist voor meer verlof voor mantelzorgers en een ruimere levensloopregeling om vrije dagen te sparen.

Volgens Kant kunnen mensen die in de knel komen door de combinatie van arbeid en zorgtaken dankzij verlof toch doorwerken. Maar Donner wees wederom op "het spanningsveld" tussen de verlofregelingen en de doelstelling dat mensen meer aan de slag moeten.

GrijsWerkt

GrijsWerkt adviseerde donderdag bijvoorbeeld weer de mogelijkheid voor ouderen om gespaard verlof in de levensloopregeling te gebruiken voor vroegpensioen te schrappen. Daarop wilde Donner niet ingaan.

"Dan hebben we de discussie van het Museumplein terug", zei hij, wijzend op de protesten van vakbonden tegen het inperken van VUT en vroegpensioen door het vorige kabinet.

voorstellen

Donner kondigde wel aan dat het kabinet nog voor de zomer met voorstellen komt over de toekomst van de levensloopregeling, de houdbaarheid van de AOW en langer doorwerken.

Verder heeft staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (Sociale Zaken) donderdag met een nieuw actieteam 'Talent 45+' het stokje overgenomen van de Regiegroep GrijsWerkt. Het nieuwe actieteam moet de zwakke positie van werkloze 45-plussers op de arbeidsmarkt verder aanpakken.