DEN HAAG - Het stelsel van geluidsnormen dat omwonenden van Schiphol moet beschermen tegen overlast, gaat op de helling.

Verkeersminister Camiel Eurlings zegde woensdag de Tweede Kamer toe dat nog deze kabinetsperiode een nieuw stelsel wordt opgetuigd.

Nieuw normen

Het bestaande stelsel heeft volgens hem zijn langste tijd gehad, maar het opstellen van nieuwe normen is geen gemakkelijke opgave.

Het kabinet streeft ernaar deze periode een besluit te nemen, aldus Eurlings. Deze zomer komt hij met een precies tijdpad.

Advies

Hij wil omwille van draagvlak eerst advies inwinnen bij de commissie, de zogenoemde Alderstafel, waarin bestuurders, omwonenden en de luchtvaartsector vertegenwoordigd zijn.

Hans Alders, voormalig Gronings commissaris van de Koningin, leidt deze commissie, die zich al enige tijd buigt over de toekomst van Schiphol.

Kritiek

In de Kamer was de kritiek op het huidige normenstelsel uit 2000 niet van de lucht. Een veel te complex systeem, dat volgens PvdA'er Paul Tang het wantrouwen van omwonenden voedt.

Het bestaande systeem "is navolgbaar voor een enkeling", aldus ChristenUnie-Kamerlid Ernst Cramer.

Groei

Volgens de VVD moet het nieuwe systeem tegelijk de groei van Schiphol, als een belangrijke motor van de Nederlandse economie, mogelijk blijven maken.

Regeringspartijen CDA en ChristenUnie benadrukten dat het toekomstige stelsel omwonenden beter moet beschermen.