DEN HAAG - Werkgeversorganisatie VNO-NCW wijst reparatie van de WIA af. Uit een gezamenlijk onderzoek van werkgevers en werknemers via de Stichting van de Arbeid, dat bijna klaar is, blijkt dat de nieuwe arbeidsongeschiktheidswet goed werkt.

Dat heeft de werkgeversorganisatie woensdag laten weten. Vakcentrale FNV pleitte dinsdag voor een grote reparatiebeurt van de WIA, die in 2006 in de plaats kwam van de WAO.

De nieuwe wet zou te rigide zijn en er zou te weinig worden gedaan om werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, aan het werk te houden.

Treurigmakend

De vakcentrale trok die "treurigmakende'' conclusie uit de reacties die zij tijdens haar WIA-meldweek onlangs heeft gekregen. Bijna driehonderd mensen vertelden over hun ervaringen met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Uit het onderzoek van de Stichting van de Arbeid, waarin de FNV ook zitting heeft, blijkt dat van de werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn, 74 procent in loondienst is. Van hen is 62 procent weer aan het werk.

Optimisme

Een jaar geleden werkte 46 procent van de 35-minners. Die stijging stemt volgens VNO-NCW optimistisch over het uiteindelijke doel om alle werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn, aan het werk te houden.

Van de mensen die in de meldweek van de FNV reageerden, was 40 procent minder dan 35 procent afgekeurd. Die groep heeft geen recht op een uitkering en wordt geacht in dienst van de werkgever te blijven. Slechts 17 procent was echter na de keuring weer aan het werk.