DEN HAAG - Het CDA houdt niet kost wat kost vast aan invoering van de kilometerheffing vanaf 2011, zoals het kabinet van plan is. "We gaan niet tegen de ene bewindsman zeggen, neem de tijd voor de OV-chipkaart, en tegen de andere, dat U zich moet houden aan de termijn."

Dit zei Tweede Kamerlid Ger Koopmans woensdag in het eerste debat met verkeersminister Camiel Eurlings over de plannen voor wegbeprijzing. Het kabinet wil vanaf 2011 vrachtauto's aanslaan en vanaf 2012 gefaseerd personenauto's.

Het CDA eist dat de aanschafbelasting op personenauto's volledig verdwijnt. "De BPM moet naar nul procent", aldus Koopmans. De regeringspartij stemt alleen in met de kabinetsplannen als voldaan wordt aan deze eis.

Grote risico's

Ook de PvdA wil voor mei weten in hoeveel jaar de BPM wordt afgebouwd. Maar collega Lia Roefs laat open of die helemaal moet verdwijnen. Er zijn volgens haar "grote risico's" voor de schatkist als de BPM-inkomsten helemaal verdampen.

VVD en GroenLinks voorspellen een grotere autoverkoop als de BPM verdwijnt. Niet afschaffen en voor 100 procent handhaven, aldus GroenLinks, die dat als harde eis aan instemming met de kabinetsplannen verbindt.

De autobelastingen moeten echter verdwijnen in ruil voor de heffing. Anders verliest de autorijder "heel snel" zijn vertrouwen in de plannen, waarschuwde de SGP.

Mobiliteitsmanagement

De overheid moet zich verder beperken tot het vaststellen van de hoogte van de kilometerheffing. De facturering en de controle van het kastje, dat de gereden kilometers registreert, moet overgelaten worden aan het bedrijfsleven. Koopmans: "Het mobiliteitsmanagement vergt alle denkkracht en capaciteit van het departement van Verkeer en Waterstaat."

De SP en de PVV, geharnaste tegenstanders van het kabinetsplan, voorzien dat werknemers met een relatief laag salaris, die de spits niet kunnen mijden, ernstig worden benadeeld. Zij zouden in tegenstelling tot beter verdienende leaserijders geen compensatie krijgen van hun werkgevers.

VVD'er Paul de Krom maakte nog eens duidelijk dat zijn partij geen principiële bezwaren heeft tegen de heffing. De plannen van het kabinet deugen volgens hem echter van geen kant. "Op deze manier wordt het een drama."