UTRECHT - De drie grootste drinkwaterbedrijven van Nederland, Vitens, BrabantWater en Evides willen hun laboratoria samenvoegen met die van het Limburgse WML. Dat hebben de bedrijven woensdag bekendgemaakt.

BrabantWater en WML zijn op dit moment gezamenlijk eigenaar van de Stichting Waterlaboratorium Zuid (WLZ). Vitens en Evides hebben elk een eigen onderzoekscentrum. De nieuwe organisatie zal de drinkwaterkwaliteit van bijna 5 miljoen huishoudens in de gaten houden.

De plannen voor de fusie zijn vooral ingegeven door kostenbesparingen die naar verwachting jaarlijks 4,7 miljoen euro zullen bedragen. Daarnaast denken de bedrijven de dienstverlening te kunnen verbeteren en efficiënter te kunnen werken. De voorgenomen fusie moet nog worden voorgelegd aan de ondernemingsraden, de raden van commissarissen en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Reductie

De drinkwaterbedrijven verwachten dat de samenvoeging van de laboratoria leidt tot het verlies van arbeidsplaatsen. "Hoe deze reductie precies haar beslag gaat krijgen, is onderwerp van gesprek tussen betrokken partijen en de werknemersorganisaties."

In het nieuwe bedrijf wordt Vitens meerderheidsaandeelhouder met een belang van 59 procent. Evides en BrabantWater krijgen respectievelijk 17,9 en 15 procent van de aandelen; WML van 8,1 procent.