DEN HAAG - Een nieuw kunstmatig "tulpeiland" voor de kust zou een plaats kunnen worden voor het opwekken van energie. Door het creëren van verschil in waterstand zou daar met waterkracht elektriciteit kunnen worden opgewekt.

Dit idee van het Innovatieplatform, een denktank onder leiding van premier Jan Peter Balkenende, wordt dit jaar verder uitgewerkt.

Tij gekeerd

In het verleden zijn plannen voor nieuwe eilanden steeds gesneuveld, maar tijdens een conferentie maandag in Scheveningen bleken experts te denken dat het tij gekeerd is.

De kosten voor het winnen van land op water zijn in de loop van de tijd flink omlaag gegaan en op land zijn de grondprijzen flink gestegen. Bovendien vergroten ook de gestegen olieprijzen de kansen van plannen voor alternatieve energie.

Balkenende nodigde in een toespraak het bedrijfsleven uitdrukkelijk uit om ook met ideeën hiervoor te komen. "We moeten groot durven denken, want de vraagstukken waar we als samenleving voor staan zijn ook groot", zei Balkenende.

Naam

Nederland heeft een naam hoog te houden na inpoldering, afsluitdijk en deltawerken, aldus de premier. "Groot denken heeft ons veel opgeleverd en bovendien heeft het ons economisch geen windeieren gelegd. We moeten de schakel nu niet doorbreken, maar overgaan tot actie."

Een nieuw eiland op zee is overigens een van de vier ideeën die verder uitgewerkt dienen te worden. De conferentie in Scheveningen vond ook drie andere projecten van belang. Het meest dichtbij lijkt het uitbreiden van de kust voor Zuid Holland met zand. Staatssecretaris Tineke Huizinga (Waterstaat) denkt dat de provincie nog dit jaar met een voorstel kan komen voor wat genoemd werd de "zandmotor".

Afsluitdijk

Ook de nodige "opknapbeurt" van de Afsluitdijk kan bezien worden in samenhang met plannen voor recreatie, natuurontwikkeling en duurzame energie, aldus de staatssecretaris.

Verder in de tijd lijkt het plan te liggen om in Zeeland te komen tot een soort waddengebied.