AMSTERDAM - Werkgevers deinzen ervoor terug mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. Nog niet de helft heeft ooit een gedeeltelijk arbeidsongeschikte aangenomen en 40 procent is niet bereid dat (weer) te doen.

Dat beeld kwam naar voren op de acht regionale bijeenkomsten hierover die uitkeringsinstantie UWV de afgelopen maanden heeft gehouden. In totaal 2500 bedrijven en ondernemers woonden een van die bijeenkomsten bij.

Van de werkgevers zegt 85 procent dat iemand met een arbeidshandicap prima in de bedrijfscultuur past. Maar slechts 16 procent is bereid zo iemand aan te nemen en 46 procent twijfelt hier nog over.

Vooroordelen

De bereidheid om arbeidsgehandicapten aan te nemen groeit wel, maar er leven nog steeds vooroordelen die hun arbeidsdeelname in de weg staan. Ze zouden duur zijn, vaak ziek en minder gemotiveerd. Maar uit onderzoek van TNO uit 2005 blijkt juist het tegendeel, aldus het UWV.

Veel ondernemers zijn niet op de hoogte van regelingen die het aannemen van mensen met een arbeidshandicap aantrekkelijk moeten maken. UWV wil hierover meer voorlichting geven.

Nederland telt volgens cijfers van UWV ruim 850.000 gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Onder hen is een toenemend aantal Wajongers, die al op jonge leeftijd gehandicapt zijn geraakt.