VOORBURG - De woonlasten voor eigenwoningbezitters zijn in praktisch gelijk gebleven aan die van het jaar ervoor. Daarentegen stegen de woonuitgaven voor huurders. Dat blijkt uit cijfers over woningbezit in Nederland die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd.

Het aantal huizenbezitters steeg vorig jaar ten opzichte van ; een meerderheid van de bevolking (52,2 procent) woonde vorig jaar in een eigen huis.

Wel stabiliseerde in 2000 de groei van het aantal huizenbezitters. In vergelijking met 10 jaar geleden is het woningbezit met 7 procent gestegen. Er komen steeds meer koopwoningen beschikbaar mede omdat huurhuizen te koop worden aangeboden.

Huurders waren vorig jaar 421 euro per maand aan woonlasten kwijt, voor huizenbezitters was dat 517 euro per maand.