DEN HAAG - Het doel van het kabinet om meer vrouwen in ambtelijke topfuncties te benoemen, lijkt niet gehaald te worden. Dat stelt het kenniscentrum voor emancipatie E-Quality. Het reageert daarmee op de te verwachten benoeming van Ed Kronenburg tot secretaris-generaal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In de Emancipatienota van minister Ronald Plasterk, die het beleid op dit punt coördineert, staat dat in 2011 een kwart van de hogere ambtelijke functies door vrouwen bezet moet worden. Ook minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken heeft beloofd dat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit zal gaan naar een vrouw.

Ter Horst

Verantwoordelijk voor het benoemen van secretarissen-generaal is echter minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken, laat Plasterk weten. Volgens hem is zij "zeer alert op het benoemen van vrouwelijke topambtenaren". Hij wil niet reageren op de aanstelling van Kronenburg, omdat die nog niet is voltooid, maar stelt wel dat E-Quality niet over elke benoeming een persbericht moet versturen.

Kandidaat

Volgens E-Quality was er ook een vrouwelijke kandidaat voor de functie bij Buitenlandse Zaken. Het kenniscentrum staat niet alleen in zijn kritiek. De vakbond voor ambtenaren Abvakabo noemt het "zwaar gênant en schandalig" dat geen enkele secretaris-generaal op dit moment vrouw is.

De functie van secretaris-generaal is de hoogste ambtelijke post op ministeries. Onderhandelaar Jan Willem Dieten van de bond spreekt van een "zware ondervertegenwoordiging in de rest van de top" van departementen.

Tweede Kamerlid Ineke van Gent van GroenLinks wil dinsdag Plasterk naar het wekelijkse vragenuurtje van de Kamer roepen over het onderwerp.