ZEIST - Om malafide uitzendbureaus beter te bestrijden moet de CAO voor uitzendkrachten weer volledig algemeen verbindend worden verklaard. De werkgeversorganisatie Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en vakbonden hebben dat vrijdag afgesproken in een nieuwe CAO.

"In Nederland zijn ongeveer 10.000 uitzendbureaus, waarvan ongeveer 280 lid zijn van de ABU. Die laatste groep uitzendondernemingen zet wel 95 procent van de uitzendkrachten in Nederland aan het werk. Zij worden nu oneerlijk beconcurreerd door allerlei kleine bureaus, die zich niet aan de regels houden", aldus bestuurder H. Westerhof van FNV Bondgenoten vrijdag.

Volgens Westerhof is dan ook de belangrijkste afspraak in de nieuwe CAO dat een half miljoen euro wordt ingezet om een betere naleving van de regels te bevorderen.

De nieuwe CAO kent een looptijd van vijftien maanden, van 1 januari van dit jaar tot 1 april 2004. De circa 725.000 uitzendkrachten waarop de CAO nu nog alleen betrekking heeft, krijgen per 1 juli een loonsverhoging van 2 procent. Op 5 januari komt daar nog eens 0,9 procent meer salaris bovenop.