VUGHT - Integer leiderschap loont. Vertrouwen is een vitaal onderdeel van de bedrijfscultuur. Gezonde bedrijven die over integere en inspirerende leidinggevenden beschikken, hebben daardoor ook meer betrouwbare en gemotiveerde werknemers.

Dat stelt de vakcentrale CNV donderdag op de Dag van de Arbeid. De vakcentrale heeft het wetenschappelijk onderzoekscentrum Ethicon van de Rotterdamse Erasmus Universiteit onderzoek laten doen onder bijna zevenhonderd leden, die lid zijn van een van de elf aangesloten christelijke vakbonden.

Uit het onderzoek van Ethicon blijkt dat de werksfeer door werknemers 30 procent beter wordt gewaardeerd als zij het gevoel hebben dat hun manager integer is. Verder is ook de arbeidsmotivatie circa 17 procent hoger dan wanneer het personeel werkt onder leidinggevenden die het niet vertrouwt.

De groep vakbondsleden die (zeer) positief is over de integriteit van haar leidinggevende is ruim viermaal zo groot als de groep die weinig vertrouwen in de manager heeft. Onder een integere leidinggevende wordt onder meer verstaan iemand die duidelijke principes heeft en zich niet verschuilt achter anderen. Ook doet hij wat hij zegt, is betrokken en respectvol. Daarnaast inspireert hij medewerkers tot integer gedrag.

Naarmate een leidinggevende zijn medewerkers minder inspireert tot fatsoenlijk gedrag, signaleert Ethicon meer ongewenste gedrag op de werkvloer zoals seksuele intimidatie, pesten en machtsmisbruik tussen werknemers onderling. In situaties waarin de manager zijn werknemers respectloos behandelt, wordt ook aanzienlijk minder zorgvuldig omgegaan met vertrouwelijke informatie binnen een organisatie.

Een gedragscode binnen een bedrijf of instelling kan volgens het CNV de integriteit bevorderen. Het opstellen van normen en waarden geeft managers en werknemers handvatten om elkaar te stimuleren in fatsoenlijk gedrag of aan te spreken bij een overtreding. In organisaties met een gedragscode oordelen de ondervraagden 10 procent positiever over bijvoorbeeld de bespreekbaarheid van het gedrag op de werkvloer.