FRANKFURT - Deutsche Bank, de grootste bank van Europa, heeft in het eerste kwartaal een nettoverlies geleden van 219 miljoen euro. Dit betekende een sterke terugval ten opzichte van de 597 miljoen euro winst die vorig jaar in de eerste drie maanden werd geboekt. Nieuwe afschrijvingen op aandelenpakketten en deelnemingen waren debet aan het verlies, aldus Deutsche Bank woensdag.

Zonder de afschrijvingen en andere bijzondere posten verbeterde het resultaat met 70 procent tot 950 miljoen euro. Deutsche Bank wist de kosten met eenvierde terug te dringen tot 4,38 miljard euro, vooral door te bezuinigen op personeel.