PARIJS - De moeizame politieke verhoudingen tussen de Verenigde Staten en Europa mogen geen aanleiding zijn voor verslechtering van de commerciële banden tussen de twee mogendheden. Met die boodschap is de Amerikaanse permanente handelsvertegenwoordiger Robert Zoellick in Europa aangekomen voor belangrijk overleg.

Zoellick ontmoet donderdag Europees commissaris van handel Pascal Lamy. Daarbij zal vooral de voortgang van de Doha-ronde op de agenda staan. Deze eind 2001 begonnen onderhandelingsronde moet leiden tot verdere liberalisering van de wereldhandel. Nu leiden handelsbarrières, variërend van douanetarieven tot hoge invoerrechten, nog tot grote frustraties.

Deadlines gemist

Tot dusver verlopen de gesprekken moeizaam. Zoellick erkende dinsdag in Parijs, waar hij met het Europese bedrijfsleven sprak, dat de tijd rijp is om onderlinge geschillen opzij te zetten. "Dit overleg is erg belangrijk omdat we al enkele deadlines hebben gemist."

De strijd wordt vooral gevoerd binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO), waar inmiddels 146 landen lid van zijn. De WTO gaf in november 2001 in Doha, Qatar, het startschot voor nieuwe wereldhandelsbesprekingen, ruim zeven jaar na het afsluiten van de Uruguay-ronde.

Knopen en plooien

De besprekingen concentreren zich in Genève, het hoofdkwartier van de WTO. Maar doordat de diplomaten daar veelal geen knopen kunnen doorhakken, verplaatst het speelveld zich vaak naar de hoofdsteden van de lidstaten. Zoellick en Lamy ontmoeten elkaar regelmatig in een poging plooien glad te strijken.

Zoellick zei dinsdag dat er meer progressie moet worden geboekt om de Doha-ronde volgens plan voor 2005 af te ronden. Deze zomer wil de WTO al resultaten zien op een topconferentie in het Mexicaanse Cancun. "De meningsverschillen over Irak zijn niet zozeer van invloed op het handelsfront. De agenda wordt meer bepaald door onderwerpen van voor de Golfoorlog of van tijdens de Koude Oorlog, zoals landbouw."