DEN HAAG - Bij het vervullen van vacatures moeten jongeren voorrang krijgen bij de Centra voor Werk en Inkomen (CWI's). Ook zouden jeugdigen niet meer na één jaar werkloosheid automatisch moeten doorstromen naar een gesubsidieerde arbeidsplaats.

Om de oplopende jeugdwerkloosheid aan te pakken, moeten jongeren zonder baan met alle denkbare middelen weer terug naar de schoolbanken worden gestuurd of aan regulier werk worden geholpen. Dit adviseert de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in een brief die dinsdag aan demissionair minister De Geus van Sociale Zaken is verstuurd.

Volgens de jongste cijfers van de CWI's steeg in maart het aantal jongeren dat een baan zoekt 28 à 29 procent ten opzichte van een jaar eerder, terwijl het totale aantal werkzoekenden gemiddeld met eenvijfde toenam. De RWI, een overlegorgaan van werkgevers, werknemers en gemeenten, maakt zich ernstig zorgen over de sterk oplopende jeugdwerkloosheid.

"De rapen zijn echt gaar als de toenemende werkloosheid onder jongeren zich gaat doorzetten. Dat hebben we al in de jaren tachtig gezien toen we met een hardnekkige werkloosheid zaten onder circa .000 jongeren", aldus RWI-voorzitter J. van Zijl.

Volgens Van Zijl is het niet direct dramatisch wanneer schoolverlaters een jaar werkloos zijn. "Maar wel wanneer dat twee of drie jaren worden en de economie inmiddels wat is aangetrokken. Dan zitten deze jongeren zonder werkervaring en zullen werkgevers eerder kiezen voor een verse groep schoolverlaters."

Bovendien speelt volgens de RWI ook nog eens het probleem dat veel jongeren niet hun opleiding afmaken en daardoor met onvoldoende bagage op de arbeidsmarkt verschijnen. Investeren in onderwijs is volgens de Raad de beste manier om jeugdwerkloosheid in te dammen en heeft mede daarom al eerder gepleit voor een extra bedrag voor het middelbaar beroepsonderwijs van 150 miljoen euro.

De ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs moeten meer de handen ineenslaan en een zogenoemde schoolblijverscampagne beginnen. Van Zijl wijst erop dat gemeenten nu nog de wettelijke verplichting om jongeren na een jaar werkloosheid een gesubsidieerde arbeidsplaats aan te bieden. "Werkloze jongeren moeten desnoods terug naar school gestuurd kunnen worden."

Ook moet meer werk worden gemaakt van het bemiddelen van werkloze jongeren door de CWI's. Daarbij pleit de RWI voor een fiscale loonkostensubsidie voor werkgevers, zodat de drempel lager wordt om werkloze jongeren in dienst te nemen.

Van Zijl kijkt momenteel met argusogen naar de bezuinigingsdrift bij de kabinetsformatie. "Wij hopen dat met D66 in een nieuw kabinet meer wordt geïnvesteerd in onderwijs, maar wij vrezen voor de gesubsidieerde arbeid. De WIW-regeling voor jongeren moet zeker als vangnet blijven bestaan."