DEN HAAG - Een betere informatievoorziening lijkt vooralsnog het belangrijkste middel tegen uitbuiting van Oost-Europese werknemers in Nederland.

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) sprak maandag in Den Haag met een aantal Polen om beter zicht te krijgen op de situatie waarin zij zich bevinden.

Onderzoek

"Ik wilde eens mèt in plaats van over Polen praten", aldus minister Donner. In december kondigde hij een onderzoek aan om een soort APK-systeem in te stellen voor uitzendbureaus die Poolse werknemers al dan niet uitbuiten.

Ook zegde hij toe om de Arbeidsinspectie dit jaar achthonderd extra controles en 1700 extra in 2009 uit te voeren op illegale arbeid en minimumloon. Het is nog onbekend hoe dat wordt ingevuld.

Minimumloon

Werknemers krijgen vaak wel het minimumloon, maar moeten er veel meer uren dan geoorloofd voor werken. De uren worden niet gecontroleerd, aldus de aanwezigen.

Ook zouden werkgevers sociale zekerheidsgelden inpikken en is de huisvesting slecht geregeld.

Arbeidsinspectie

De arbeidsinspectie kan daar weinig tegen doen, want een contract is iets tussen twee partijen, dat wel of niet wordt nageleefd. Bij problemen kunnen de partijen bij de kantonrechter terecht.

Maar dat is volgens de aanwezige Polen een groot probleem. De kantonrechter weten veel Polen al niet te vinden, laat staan waar ze op moeten letten als ze een contract tekenen bij een Nederlands uitzendbureau. Het ontbreekt aan informatie, vinden de meeste aanwezigen.

Wet

Minister Donner beloofde daar als eerste achteraan te gaan. Om daadwerkelijk de wet te veranderen ten gunste van de Poolse arbeiders is volgens Donner niet mogelijk.

Hij wil wel de malafide uitzendbureaus aanpakken. De informatievoorziening in Polen en in Nederland moet echter als eerste uitgebreid worden, zodat Polen beter weten wat ze kunnen verwachten in Nederland.