WOERDEN - De verschillen in verontreinigingsheffingen tussen de waterschappen nemen fors toe. In 2007 rekende het duurste waterschap 70,5 procent meer dan het goedkoopste.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de Verenging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) maandag presenteert.

Bewoners in Hoogheemraadschap Delfland betalen het meest. Een eenpersoonshuishouden betaalt in Den Haag, dat onder Delfland valt, per jaar 70,18 euro aan afvalwaterbelasting. Eenzelfde eenheid in Waterschap Rijn en IJssel in Gelderland betaalt 41,15 euro.

Een huishouden van twee of meer personen betaalt standaard drie eenheden per jaar.

'Onverklaarbaar'

Volgens directeur Henk Brons van VEMW zijn de verschillen tussen de waterschappen niet te verklaren. "De burger moet maar hopen dat hij in een waterschap met een adequaat bestuur woont", licht hij de resultaten van het onderzoek toe. Brons pleit voor meer transparantie en beter toezicht op de heffingen.

Bovendien vindt de VEMW-voorzitter dat de waterzuivering die met de verontreinigingsheffingen wordt bekostigd, verzelfstandigd zou moeten worden. Dit zou op de kosten besparen. In 2007 ontvingen waterschappen in totaal 1,3 miljard euro aan verontreinigingsheffing. De heffing biedt geen inzicht in de achterliggende kosten.