BRUSSEL - Europees commissaris Bolkestein (interne markt) heeft bij het EU-Hof van Justitie in Luxemburg een rechtszaak aangespannen tegen Nederland voor het afschermen van de markt voor bewakingsdiensten. Volgens Bolkestein stelt Nederland te veel en onnodige eisen aan buitenlandse beveiligingsbedrijven die de nationale markt op willen.

Een klacht hierover van Bolkestein in oktober 2001 leverde geen resultaat op, waardoor het nu tot een officiële zaak bij het Europese hof komt. De eurocommissaris noemt het een beperking van de Europese vrije markt dat bedrijfsleiders van een bewakingsfirma een speciale en persoonlijke Nederlandse vergunning en legitimatie moeten hebben. Ook houdt Nederland volgens Bolkestein onterecht geen rekening met vaardigheden die beveilingspersoneel in andere landen heeft opgedaan.