UTRECHT - Bijna iedereen gaat er dit jaar in koopkracht op achteruit. Uitzondering vormen 65-plussers met een laag inkomen en werkende alleenstaande ouders. Gemiddeld hebben mensen per maand dertien euro minder te besteden, zo concludeert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Dat komt vooral door de inflatie.

De koopkracht daalt met een kwart tot 1 procent, aldus het Nibud. Omdat vooral veel dagelijkse uitgaven zoals voeding en benzine dit jaar duurder zijn dan vorig jaar, voelen veel mensen de koopkrachtdaling in hun portemonnee.

De meeste brutolonen stijgen in 2008 met gemiddeld 3,25 procent. Maar dat is volgens het Nibud niet genoeg om alle prijsstijgingen op te vangen.

Daar komt bij dat niet iedereen al meteen in januari meer loon krijgt. Mensen die voorlopig hetzelfde salaris houden als in 2007, moeten er rekening mee houden dat zij er meer op achteruitgaan. Netto houden zij wel hetzelfde over, maar omdat veel prijzen hoger zijn dan in 2007, kunnen zij er minder mee doen.

Olie

Met name de prijzen van voeding en olie zijn fors gestegen en zullen vermoedelijk in de loop van het jaar nog oplopen. Automobilisten hebben last van de duurdere benzine en leaserijders hebben te maken met een hogere fiscale bijtelling.

De 65-plussers met een laag inkomen (met een aanvullend pensioen van maximaal 10.000 euro per jaar) profiteren van de gestegen ouderenkorting en alleenstaande werkende ouders van de nieuwe kindertoeslag. Daardoor stijgt de koopkracht voor deze groepen.

Donner

Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken ontkent dat de koopkracht voor burgers dit jaar slechter uitvalt dan het kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd.

Tijdens het wekelijkse vragenuurtje van de Tweede Kamer zei hij dat het huidige beeld nauwelijks afwijkt van eerdere ramingen.

Donner was door VVD'er Atzo Nicolaï naar de Kamer geroepen naar aanleiding van de cijfers van het NIBUD. Maar volgens Donner wijken die nauwelijks af van de voorspellingen die het instituut in september presenteerde. Sommige inkomensgroepen, zoals tweeverdieners, gaan er zelfs ietsje minder op achteruit, zei hij.

'Inflatie'

Voor zover uit de nieuwe berekeningen van het NIBUD een verslechtering blijkt, is die het gevolg van de iets hogere inflatie, aldus Donner. Die hangt vooral samen met de wisselkoers van de euro.

De NIBUD-cijfers wijken deels af van de koopkrachtplaatjes van het kabinet, maar dat was in september ook al zo, zei Donner verder. Dat komt omdat het NIBUD soms andere aannames hanteert dan het kabinet.

Koopkrachtreparatie

De oppositie noemde de uitlatingen van Donner ongeloofwaardig. VVD, GroenLinks en SP drongen aan op koopkrachtreparatie.