AMSTERDAM - Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) verwijt staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs slechts oog te hebben voor het behalen van een loze lesurennorm en niet te gaan voor kwaliteit en maatwerk.

Dat heeft LAKS-voorzitter Sywert van Lienden zaterdag laten weten.

Het LAKS reageert hiermee op het feit dat Van Bijsterveldt vrijdag zestien middelbare scholen liet weten dat ze een boete krijgen omdat ze in het schooljaar 2006/2007 te weinig les hebben gegeven. De boetes variëren van 2000 tot 244.000 euro.

De boetes dwingen scholen om te bezuinigen op kwaliteit, vindt het LAKS. Volgens de organisatie presteren de beboete scholen volgens de normen van de Onderwijsinspectie 'excellent' of 'voldoende'.

Van Lienden

"De staatssecretaris zou zich niet moeten concentreren op het beboeten van goede scholen, maar juist bezig moeten zijn met het aanpakken van zwakke scholen. Met het doorvoeren van bezuinigingen op kwalitatief goede scholen, helpt deze staatssecretaris ons onderwijs naar de knoppen", zegt Van Lienden.

Woensdag komt het onderwerp aan de orde tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer. "Als de Tweede Kamer woensdag de belofte om voor kwaliteit te gaan niet nakomt, zullen wij met nieuwe acties klaar staan"

Nutteloze uren

Op dit moment zijn middelbare scholen verplicht 1040 lesuren per jaar te verzorgen. Om aan deze norm te voldoen, laten veel scholen hun leerlingen nutteloze uren doorbrengen in lege klaslokalen.

Het LAKS wil daarom de norm vervangen door een bandbreedte van tussen de 960 en 1040 uren.