ZWOLLE - Premier Jan Peter Balkenende is niet bang dat de economische problemen in de Verenigde Staten overwaaien naar Nederland. "We moeten ons geen recessie aanpraten, dat zou onverstandig zijn", zei hij zaterdag tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst van het CDA in Zwolle.

De premier wees er op dat de economische invloed van de Verenigde Staten minder groot is dan in het verleden. De wereldeconomie wordt tegenwoordig ook bepaald door landen als China en India.

Bovendien staat Nederland er heel wat beter voor dan in 2002, toen Balkenende premier werd. De overheidsfinanciën zijn gezond, Nederlandse bedrijven kunnen beter concurreren met het buitenland en de werkloosheid is verminderd.

Ambitie

Dat betekent niet dat Nederland achterover kan leunen, betoogde de CDA-leider. Hij hamerde op de noodzaak van meer ambitie.

Nederland moet proberen een aantal grote projecten te realiseren, zoals een eiland voor de kust in de Noordzee en het binnenhalen van het wereldkampioenschap voetbal in 2018.

Procedures

Om dat te bereiken zijn er snellere procedures bij de besluitvorming nodig. Ook moet er meer in Nederland geïnvesteerd worden door beleggers als pensioenfondsen. Een commissie onder leiding van oud-CDA-minister Onno Ruding bestudeert de mogelijkheden daartoe.

Verder onderstreepte Balkenende het belang van een grotere arbeidsdeelname. Ook zonder aanpassing van het ontslagrecht zijn daartoe mogelijkheden, zei hij.

Jaarwisseling

Balkenende uitte opnieuw zijn verontwaardiging over de vernielingen en het geweld tijdens de jaarwisseling. Hij wil dat de schade zo veel mogelijk op de daders wordt verhaald.