CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Hoofdconducteurs van de Nederlandse Spoorwegen zijn bereid actie te voeren, omdat zij agressieve reizigers niet meer zelf mogen aanpakken.

Zij maken zich grote zorgen over de toekomst. Zij willen de geweldsbevoegdheid behouden en zijn bereid daarvoor een opleiding te volgen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat FNV Bondgenoten onder de ongeveer 3000 hoofdconducteurs van de NS heeft laten uitvoeren. 339 van hen hebben meegedaan. Sinds 1 januari mogen hoofdconducteurs geen geweld meer toepassen tegen bijvoorbeeld zwartrijders.

Zij moeten een beroep doen op mobiele teams van de Nederlandse Spoorwegen die meer bevoegdheden hebben. Verder zijn er flexibel inzetbare teams, verspreid op tussenstations in het land of aanwezig in treinen, die de hoofdconducteurs kunnen inschakelen.

Werk

De hoofdconducteurs vrezen dat zij met het nieuwe beleid hun werk niet meer goed kunnen uitvoeren.

Ongeveer een kwart van degenen die aan het onderzoek hebben meegedaan, zegt maandelijks van zijn geweldsbevoegdheid gebruik te maken. Ruim een derde heeft echter in 2007 geen enkele keer met geweld hoeven in te grijpen.

Voorzichtig

De NS riep de hoofdconducteurs en andere personeelsleden in december op voorzichtig te zijn met agressie in de trein en geen onnodige risico's te nemen.

"Kies voor je eigen veiligheid" en "probeer uit agressie te blijven", ried directievoorzitter Jacques Huberts het personeel aan.

Verbaasd

Huberts is verbaasd over de uitslag van het onderzoek. NS krijgt jaarlijks 150 meldingen van hoofdconducteurs gebruik van geweld in treinen. Als de cijfers uit het onderzoek van FNV Bondgenoten kloppen, zou dat cijfer veel hoger moeten liggen.

Bovendien hebben de meeste incidenten op stations en niet in treinen plaats en wordt van de geweldsbevoegdheid vooral op de stations gebruikgemaakt.

Dispensatie

Het ministerie van Justitie had NS tot 1 januari dispensatie gegeven voor de geweldsbevoegdheid. Vanaf dit jaar moeten hoofdconducteurs een opleiding hebben gevolgd om de bevoegdheid te behouden.

Daarvoor zijn zeshonderd hoofdconducteurs en andere NS-medewerkers nodig, maar de bereidheid om zo'n opleiding te volgen lijkt veel geringer.

De opleiding is namelijk zwaar en moet steeds worden herhaald. Als de interesse zo gering blijft, zal NS andere maatregelen moeten nemen om aan voldoende personeelsleden met een geweldsbevoegdheid te komen.