DEN HAAG - De werkleerplicht waarmee staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (Sociale Zaken) jonge werklozen wil uitsluiten van de bijstand, verdeelt de jongerenvakbonden van de FNV en CNV.

Daar waar FNV Jong het plan discriminerend noemt en juridische stappen overweegt, is CNV Jongeren juist blij dat er geïnvesteerd wordt in scholing en werk voor bijstandsgerechtigden tot 27 jaar.

Verbijstering

Voorzitter Judith Ploegman van FNV Jong zei vrijdag verbijsterd te zijn over het plan dat Aboutaleb eind vorig jaar presenteerde. Zij vreest dat jongeren worden uitgesloten van sociale zekerheid.

Volgens een FNV-woordvoerster lijkt er sprake van willekeur. FNV onderzoekt of de grens van 27 jaar in strijd is met internationale verdragen, met het oog op eventuele juridische stappen.

Grens

Voorman Klaas Pieter Derks van CNV Jongeren erkent dat de grens van 27 jaar "lukraak" lijkt, maar volgens hem moet ergens een grens worden getrokken.

"Het gaat mij erom dat er op een duurzame manier geïnvesteerd wordt in werkloze jongeren om hun kansen te vergroten."

Werkaanbod

Aboutaleb wil in 2009 gemeenten verplichten om werklozen tot 27 jaar die aankloppen voor bijstand, een aanbod te doen voor werk, scholing of een combinatie van beide.

Als jongeren het aanbod weigeren, hebben ze ook geen recht op een uitkering. Daarbij kan een uitzondering worden gemaakt voor bijvoorbeeld alleenstaande ouders met kleine kinderen en gehandicapten.

Rechten

Derks gelooft niet dat door het plan van Aboutaleb de rechten van jongeren in de sociale zekerheid worden aangetast.

Sterker nog, door de extra plichten krijgen jongeren volgens hem automatisch ook rechten op het gebied van scholing en ondersteuning bij het vinden van werk.

Kansen

Volgens een woordvoerster van Aboutaleb is het juist de bedoeling van de PvdA-bewindman om jongeren meer kansen te bieden.

Hij wil voorkomen dat ze met hun bijstandsuitkering al vroeg "met pensioen" gaan. Volgens hem bezorgt de uitkering jongeren een stigma dat het lastig maakt om aan de slag te komen.