DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende denkt dat het kabinet zijn doelstelling om meer mensen betaald werk te laten verrichten kan halen zonder de AOW-leeftijd te verhogen.

Hij zei dat in een reactie op het traditionele nieuwjaarsartikel van de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, Chris Buijink. "Deze coalitie heeft niet gekozen voor een hogere AOW-leeftijd", aldus Balkenende.

Het kabinet wil dat de de zogeheten participatiegraad stijgt van 73 procent nu naar 80 procent in 2016. Een commissie onder leiding van de TNT-topman Peter Bakker moet gaan adviseren over maatregelen om de arbeidsparticipatie te vergroten.

Maatregelen

Balkenende denkt dat veel bereikt kan worden als deeltijdwerkers langer gaan werken. Bovendien wees hij erop dat er al maatregelen zijn genomen om werknemers in de leeftijd van 55 tot 65 jaar langer aan het werk te houden.

D66 wil in tegenstelling tot de regeringspartijen wel een hogere AOW-leeftijd en heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van het nieuwjaarsartikel.