DEN HAAG - De hoge olieprijs, die leidt tot hogere energieprijzen, is voor het kabinet geen reden om nu te komen met maatregelen om de koopkracht te verbeteren.

Volgens premier Jan Peter Balkenende wordt de koopkracht niet alleen bepaald door de olieprijs en moet die bezien worden in "samenhang" met andere ontwikkelingen.

Hij wees erop dat het afgelopen jaar de inflatie lager was dan voorzien. Bovendien scheelt het nogal in de portemonnee of het blijkt te gaan om een strenge winter of een zachte winter, aldus Balkenende.