DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft aanwijzingen dat aanbieders van thuiszorg zich schuldig maken aan ongeoorloofde afspraken. Zowel de cliënt als de belastingbetaler zou hiervan de dupe kunnen zijn.

Dat zei voorzitter Pieter Kalbfleisch van de toezichthouder donderdag.

De NMa onderzoekt twee regio's in Nederland waar aanbieders van thuiszorg zich mogelijk schuldig maken aan praktijken van marktverdeling. "Als dit, na hoor en wederhoor van betrokken partijen, inderdaad zo blijkt te zijn, dan is dat zeer schadelijk", aldus Kalbfleisch.

Inbreuk

De NMa vermoedt dat bij de illegale praktijken meer dan twee aanbieders betrokken zijn. De toezichthouder wilde niet zeggen wie de verdachten zijn en in welke regio's zij actief zijn. Als de vermoedens van de NMa juist zijn, is er volgens Kalbfleisch sprake van een "ernstige inbreuk op de mededingingswet".

In Nederland verlenen enkele honderden partijen thuiszorg. In veel gevallen gaat het dan om stichtingen.

Gemeenten

Wie waar thuiszorg mag gaan verlenen, wordt bepaald door gemeenten of door zogenoemde zorgkantoren. Zij streven er bij openbare aanbestedingen naar dat zoveel mogelijk aanbieders zich melden. Dit vergroot de concurrentie en drukt de kosten.

De NMa vermoedt dat de verdachte aanbieders onderling hebben afgesproken aan welke aanbesteding ze wel of niet meedoen. Op die manier onderling de markt verdelen mag niet, aldus de kartelwaakhond.

Belastingbetaler

De NMa stelt dat de belastingbetaler hiervan schade ondervindt. "Want niet alleen de cliënt, maar ook de belastingbetaler staat maar liefst 12,5 procent van zijn brutoloon af aan onder meer AWBZ-zorg", aldus Kalbfleisch.

De voorzitter roept de betrokken instellingen op eventuele kartelafspraken op te biechten. "Dan kan hen een boete bespaard blijven, of ze kunnen een boeteverlaging krijgen."

NMa

De NMa, die onlangs zijn tienjarig jubileum vierde, zal zich dit jaar extra aandacht besteden aan de postsector, voedingsbedrijven en de agrarische sector.

De kartelwaakhond heeft berekend dat zijn vorig jaar opgelegde maatregelen de consument een voordeel van circa 615 miljoen euro opleverden.