WOERDEN - Medewerkers van de politie in Zeeland begonnen woensdag om 7.00 uur de estafette van stakingen bij de regiopolitie. Alle politiebureaus in de regio zijn tot 13.00 uur gesloten, alleen de noodhulp blijft intact.

Rond 10.00 uur legden ook ruim 250 politieagenten in de regio Zaanstreek-Waterland ook hun werk neer.

Op het hoofdbureau in Zaandijk noemt Bas Bakker, voorzitter van het regionale actiecomité Zaanstreek-Waterland, de opkomst "massaal en boven verwachting".

Actiebereidheid

"Ik verbaas me er iedere keer weer over hoe groot de actiebereidheid is onder de mensen van Zaanstreek-Waterland. Er is hier een hoge mate van solidariteit." In deze regio werken 800 mensen voor de politie, inclusief administratief personeel.

Donderdag, vrijdag en volgende week nemen werknemers van andere regiokorpsen het stokje over. De werkonderbrekingen duren over het algemeen enkele uren.

Cao

De Nederlandse Politiebond NPB organiseerde de reeks werkonderbrekingen die eind januari uitmonden in landelijke stakingen, als de bonden en minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) het niet eens worden over de cao. Leden van de vakbond ACP doen veelal mee met de stakingen.

Toeslag

De minister wil agenten de komende twee jaar 5,75 procent meer loon geven. Daarnaast biedt ze agenten op straat die al een jaar aan de top van hun salarisschaal zitten een toeslag van 100 euro bruto per maand.

De vakbonden kunnen dat aanbod ook verruilen voor een loonstijging van 6,75 procent voor alle politiemensen.

Tegemoetkoming

De NPB wil een loonsverhoging van 3,3 procent per jaar en tegemoetkoming in de zorgverzekeringskosten voor politiemensen met een partner die niet werkt en/of studerende kinderen.

Vergoedingen

De NPB wil ook een aanzienlijke verbetering van de vergoedingen voor avond- en piketdiensten. De vakbond ACP wil een structurele netto loonsverhoging van 200 euro per maand.