DEN HAAG - De Arbeidsinspectie gaat dit jaar voor het eerst in de prostitutie controleren op illegale arbeid. Directeur Jaap Uijlenbroek van de inspectie zei dat maandag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

De controle op illegale arbeid blijft volgens hem ook in het nieuwe jaar een speerpunt, om te voorkomen dat legale arbeidskrachten worden verdrongen door laagbetaalde en slecht behandelde illegale werknemers.

"Het mag niet gebeuren dat werkgevers Polen inwisselen voor arbeidskrachten uit landen die nog niet vrij in Nederland mogen werken."

Donner

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) kondigde in december al aan dat er in 2008 intensiever gecontroleerd gaat worden op de behandeling van Polen en werknemers van andere landen in Midden- en Oost-Europa.

Boetes

In het eerste kwartaal gaat het om achthonderd extra inspecties, vooral naar mogelijke onderbetaling, te lange werktijden en slechte werkomstandigheden. Voor het eerst deelt de Arbeidsinspectie ook boetes uit aan bedrijven die wel het minimumloon betalen, maar mensen daarvoor te lang laten werken. Het gaat om maximaal 6700 euro per werknemer.