ODIJK - Het CNV vreest dat 'de kringloop van kennis en ervaring' op de werkvloer wordt doorgesneden. Voorzitter René Paas van de christelijke vakcentrale waarschuwde maandag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak dat oudere werknemers nog steeds vroegtijdig en massaal uitstromen, terwijl de tekorten aan personeel toenemen door de vergrijzing.

"De positie van oudere werknemers staat steeds ter discussie", aldus Paas. Hij wees erop dat werkgeversvoorman Bernard Wientjes van VNO-NCW onlangs weer de discussie over versoepeling van het ontslagrecht aanzwengelde en de hogere ontslagvergoedingen voor ouderen hekelde. Maar volgens Paas doet ondernemend Nederland "zichzelf tekort door de kwaliteiten van de meest ervaren werknemers niet te gebruiken".

Veel werkgevers klagen dat er onvoldoende goed opgeleid personeel te vinden is. Volgens Paas wordt er vooral gekeken naar jongeren die onvoldoende zijn geschoold en vrouwen die hun baan willen combineren met de zorg voor kinderen. Waarom worden ouderen niet veel meer gebruikt om nieuwe medewerkers wegwijs te maken en vakkennis over te dragen, vraagt hij zich af.

Vervangen

Het kabinet heeft als doelstelling 200.000 langdurig werklozen extra aan een baan te helpen. "Vaak mensen zonder werkervaring. Zonder goede begeleiding redden ze het niet. Wie is daar geknipt voor?" Volgens Paas zijn dat de ouderen. En wie kunnen zieke collega's of mensen die bijvoorbeeld zorg- of zwangerschapsverlof opnemen makkelijk vervangen door hun ervaring? Wederom ouderen, volgens hem.

Verder wees de CNV-voorman op het gemak waarmee wordt gedacht over het organiseren van meer (maatschappelijke) stages voor jongeren. "En we verwachten dat het onderwijs de begeleiding wel even gaat doen. Hebben we niks beters?" Waarbij hij weer naar de ervaren collega's wees.

Innovatie

Ook loopt Nederland volgens Paas achter met innovatie, zoals productvernieuwing en het toepassen van nieuwe technieken die nodig zijn om de economie weerbaar te houden. Hij waarschuwde dat de meeste innovatie wordt doorgevoerd als gebruik wordt gemaakt van de kennis en ervaring van werknemers "die elke dag hun werk een beetje beter doen".